MAZAT INVEST Marek Zatorski
- działalność gospodarcza od lutego 2007 r.

 

Budynek B

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym zakresem działalności Firmy jest sprawowanie Inwestorstwa Zastępczego, pełnienie funkcji Menadżera
Projektów oraz realizacja inwestycji wg zasad FIDIC, nadzorowanie robót budowlanych z upoważnienia Inwestorów.
Firma wykonuje również prace projektowe, wielobranżowe w pełnym zakresie, opracowuje opinie i ekspertyzy
techniczne jak również dokumentację przetargową wg obowiązującej ustawy Zamówienia Publiczne.

Firma przeprowadza przeglądy okresowe budynków i budowli w pe
łnym zakresie (roczne i pięcioletnie), przeprowadza
audyty energetyczne, wykonuje obliczenia i wystawia certyfikaty energetyczne - zgodnie z wymogami przepisów
prawa budowlanego.

KADRA

Firma współpracuje z prawnikami, ekonomistami, uprawnionymi inżynierami różnych specjalności takich jak:
architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, technologii i organizacji budowy, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urz
ądzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Cała kadra in
żynierska przeszła szkolenie FIDIC w zakresie przygotowania i prowadzenia zadań inwestorskich.

 

SIEDZIBA

Siedziba Firmy znajduje się w Warszawie.

 

SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE

Firma dysponuje sprzętem pozwalającym na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w pełnym zakresie,
m.in.: z pełnym oprogramowaniem takim jak: programy AutoCAD, MS Project, programy do kosztorysowania, graficzne,
oprogramowanie in
żynierskie, drukarki, plotter