WYDARZENIA HISTORYCZNE

11 Czerwiec 1999

Poświęcenie przez Ojca Świętego Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Wrzesień 1999

Przekazanie Biblioetki do użytkowania Uniwersytetowi Warszawskiemu

 

 

Maj 2000

Rozpoczęto nasadzanie drzew i krzewów w ogrodzie